0 - 120,000 đ        

Chuyển khóa dễ dàng cho người học

Chuyển khóa dễ dàng cho người học
 
Một học viên có thể chuyển từ một khóa này sang khóa khác hoặc từ một học kỳ này sang một học kỳ khác. Vì vậy, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu học viên theo khóa học và học kỳ cũng như sẽ dễ dàng di chuyển cá nhân đó bằng cách nhấp vào nút chuyển. Chúng ta có thể di chuyển một hoặc một số lượng lớn học viên một cách dễ dàng và thông tin chuyển khóa liên quan cũng sẽ được thay đổi trong biểu mẫu thông tin đào tạo của học viên các báo cáo thống kê.
 
Chuyển sang danh sách người học đã hoàn tất chương trình. Những sinh viên đã hoàn thành học kỳ cuối cùng sẽ được coi là một cựu sinh viên nên ở đây chúng ta cũng có thể trực tiếp di chuyển một học sinh về trạng thái cựu sinh viên để xóa tất cả các chi tiết về khóa học và học kỳ trong biểu mẫu thông tin của họ nhưng sẽ được in ra trong phiếu thu để giữ hồ sơ trước đó.
 
Báo cáo Phân tích tài chính và ghi danh của học viên
 
Một sinh viên có thể di chuyển từ một khóa này sang khóa khác hoặc từ một học kỳ này sang một học kỳ khác. Vì vậy, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu học viên theo khóa học và học kỳ và dễ dàng di chuyển học viên chỉ bằng việc nhấp vào nút chuyển

Website: http://phanmemquanlydaotaotinchi.xim.tv/
TIN TỨC KHÁC

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm